Donăm Acum. Ieșim din Criză Împreună!

Pentru a putea încheia contractul de donație, te rog să completezi câmpurile de mai jos pentru a genera contractul, semnează-l și lasă-mi copia ta de buletin. Acestea sunt cerințele legale. Te rog să virezi suma în contul IBAN pe care îl vei găsi în contract.

Domiciliul (localitate și adresa din buletin)

Data nașterii: zi, lună, an (ex. 19.01.1958) *

Act de Identitate - Denumire:

C.I.B.I.

Valoarea donație (lei)

Sursa fondurilor*

Data de astăzi

Încarcă act de identitate

Semnătura (cu mouse sau atingere cu degetul) inainte de chenarul gri.