Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul www.danielaserban.ro

Acest site web este deținut și gestionat de către Daniela Șerban identificată prin CI RD838305, cu domiciliul în București, sector 1, pentru care confidentialitatea datelor reprezintă o componentă esențială. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se axează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidentialitatii, integrității și disponibilității.

Daniela Șerban procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment atât conformitatea cu legile Uniunii Europene, cât și cu principiile stabilite în acest document.

Aceasta declarație explica tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizam aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC.

Principii de protejare a datelor cu caracter personal

Politica de protejare a datelor în site-ul www.danielaserban.ro se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Procesarea datelor personale se vă face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Colectarea datelor personale se vă face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale vă fi adecvata, relevanta și limitata la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigură că datele incorecte sunt șterse sau corectate fară intârziere;
 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioada nu mai lunga decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesara;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicită accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor și de la dreptul portabilității datelor.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoană subiect, cum ar fi nume, dată de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm includ următoarele:

 • Nume, prenume, funcția deținută în companie, angajator, număr de telefon, adresa de e-mail, feedback privind participarea la curs.
 • colectăm date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu produsele noastre.
 • colectăm date despre caracteristicile pe care le utilizați și paginile web pe care le vizitați în site-ul nostru.
 • colectăm date despre adresa dumneavoastră IP, setările regionale și setările de limba.

Scopul colectării datelor personale:

 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), numai în cazul în care persoană vizată și-a exprimat în mod explicit acordul;
 • cercetare de piață, urmărire și monitorizarea intercațiunilor și comportamentului utilizatorilor.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai in contextul scopurilor mentionate in articolul anterior.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Securitatea procesarii

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplică și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Datele clienților sunt salvate în baze de date aflate pe servere din Uniunea Europeană.

În cazul unei breșe de securitate, care poate fi reprezentată de un accident, o pierdere de date sau un acces neautorizat, Daniela Șerban va informa autoritățile reprezentate în România de către A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) în maxim 72 de ore de la descoperirea breșei de securitate.

Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale

Clienții au dreptul de a solicită în orice moment accesul la, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajută să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanța. Pentru a vizualiza un extras sau modifică datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp pentru care Daniela Șerban intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de datele personale, inclusiv ștergerea definitivă a acestora din evidențele noastre, va rugăm să ne contacta pe email la salut@danielaserban.ro.

E-mailuri de marketing

Daniela Șerban are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing sau invitații la evenimente specifice, inclusive politice, cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimtamânt trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ).

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care vi le trimitem sau ne pot trimite un mesaj la salut@danielaserban.ro.

Odată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât și știri de ultima ora legate de produsele și serviciile noastre.

Plângeri

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către noi în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și Daniela Șerban nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare.

Plângerile pot fi trimise pe email la adresa salut@danielaserban.ro

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urmă modificării legislației relevante sau schimbări ale structurii corporative în cadrul Cupola Expert Consulting. În cazul în care se fac modificări ale materialului clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte că schimbările să între în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

În vigoare de la data de: 12 octombrie 2020